תפקיד מפקח בניה

שלבי פיקוח בניה

שלבי פיקוח בניה – אמיר ארליך

חברת פיקוח בניה אמיר ארליך מצטיינת בפיקוח וניהול בניה ומקפידה על שיטות עבודה יעילות ומסודרות במטרה להגשים את הפרויקטים על הצד הטוב ביותר.

הניסיון הניהולי, הידע הטכני בתחום הבניה והמקצוענות מאפשרים לנו לספק את המענה האידיאלי לצורכי הלקוח ולהעניק לו שקט נפשי וחיסכון בעלויות לאורך של שלבי הבניה.

פיקוח בניה פרטית – תהליך המורכב משלבים מסודרים המאפשרים עבודה שיטתית ואפקטיביות לכל אורך הפרויקט. אמיר ארליך מפקח בניה בעל ותק וניסיון בענף הבניה מנהל ומוביל את הפרויקט לעבר הצלחה.

שלבים בפיקוח בניה

 1. פגישת היכרות עם היזם והפרויקט שלו לצורך תיאום ותכנון של מהלך ביצוע העבודות. הפגישה כוללת תיאום ציפיות, מתן הנחיות ראשוניות וקבלת החלטות למפרט ביצוע
 2. בניית תכנית עבודה
 3. תאום בין תכניות העבודה השונות לבין המפרטים הטכניים עד לגיבושו של מערך תכנון מסודר וברור.
 4. הכנת אומדן תקציבי, לוח זמנים וכתב כמויות
 5. ייעוץ וסיוע בבחירת קבלני משנה:
 • התקשרות עם הקבלנים
 • עריכת מכרזים להתקשרות עם קבלנים בהתאם לשלבי ההתקדמות של הפרויקט.
 • עריכת חוזי התקשרות עם קבלנים וספקים
 • מעקב ופיקוח אחר תשלומים לקבלנים / ספקים – לאחר אישור התקדמות והתווית אבני דרך

6. ריכוז וניתוח של הצעות מחיר

7. ניהול משא ומתן ובחירת קבלני משנה בשיתוף היזם

8. הנחיית כל הגורמים המעורבים בפרויקט בדבר נוהלי עבודה: מתכננים, יועצים וקבלני משנה.

9. פגישות עבודה שוטפות ומסודרות עם המתכננים, יועצים וקבלני המשנה.

10. דיווח שוטף על התקדמות וביצוע הפרויקט

11. ייעוץ מקצועי למזמיני העבודה בכל שלבי הפרויקט

12. ניהול יומני עבודה ותיעוד של תהליכי עבודה

13. פיקוח ומעקב:

 • תיאום ביצוע בין קבלנים
 • תיאום ביצוע אל מול האדריכל ומעצב הפנים
 • תדרוך קבלנים והנחייתם לביצוע פרטים שאינם כלולים במפרט
 • פיקוח צמוד על ביצוע בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני
 • עריכת ביקורת ובקרה שוטפת על קבלנים ואספקת חומרים
 • תיאום ביקורת חיצונית ומבדקים: מתכננים ויועצים

14. אישור חשבונות חלקיים וסופיים והמלצה לתשלום

15. בגמר ביצוע הפרויקט נמסר ללקוח תיק פרויקט המכיל בתוכו תכניות עבודה, תמונות, מסמכי תיעוד הפרויקט ותוצאות בדיקות מעבדה.

16. הנחיות לתפעול מערכות הפרויקט ותעודות אחריות על כל מהלך הפרויקט מתחילתו ועד סופו

שלבי פיקוח בניה