חשיבותו של מפקח בנייה

חשיבותו של מפקח בנייה מטעם הדיירים בפרויקט תמ"א 38 

אם אתם בעיצומו של פרויקט נדל"ן ובפרט אם מדובר על פרויקט מסוג תמ"א 38, אז מומלץ ורצוי להתחשב באחד המרכיבים החשובים ומהותיים לכל פרויקט כזה והינו תחום פיקוח הבנייה. יש לדאוג למרכיב זה מרגע תחילת הפרויקט בפועל ועד הגשת התניות וסיום תהליך הבנייה בפועל.  

בגלל שכל פרויקט בנייה, הוא מורכב בפני עצמו, אז עוד יותר עולה חשיבותו של מפקח בנייה מומחה. אם מדובר על פרויקט מסוג תמ"א 38, אז כדאי לקחת מפקח שעיקר ניסיונו ותחום התמחותו הוא בתמ"א 38. לשימוש במפקח בנייה יש מספר יתרונות בהם: מניעת תקלות בבנייה, איתור ליקויי בנייה וטיפול באותם הליקויים. היתרונות הללו מאפשרים את רציפותו של תהליך הבנייה וכך מבוצעת התאמה בין התוכניות המאושרות למה שקורה בפועל. 

יכולות מפקח בנייה בפרויקט תמ"א 

מפקח שעוסק בתחום הבנייה, צריך לקרוא ולהבין היטב את המפרטים הטכניים וכמו כן את התכניות האדריכליות. הדבר כולל את הבנת הסקיצה הרעיונית ועד הגשת הגרמושקה בפועל, תוכניות העבודה וכתבי הכמויות 

עליו לדעת לאתר ליקויים ותקלות בנייה. עליו להבין לעומק את תהליכי הבנייה וכמו כן להבין את מורכבות הבנייה בפרט כאשר מדובר על פרויקט תמ"א 38. כמו כן, את כל אלה עליו לבדוק תוך כדי שהוא שומר על בטיחות ועל רציפותה של העבודה. 

עליו להבין את הדרישות של הקבלן ולהתאים בין הדרישות לבין מה שמבוצע בפועל. 

על מפקח הבנייה להיות בעל יכולת פיקוח וביקורת פיננסית. זאת משום שבפרויקטים של בנייה ובפרט בפרויקטים של תמ"א 38, לא מועסק איש כספים. במידה והיה מועסק בעל מקצוע כזה, הוא היה מבקר את התאמת התקציב מול הספקים וקבלני המשנה של הפרויקט.  

תפקיד מפקח הבנייה מטעם הדיירים 

על המפקח לוודא כי התכניות המוגשות לעירייה מתאימות וחופפות למפרט הטכני, כמו שהוצע לדיירים כאשר חתמו על ההסכם. 

מפקח הבנייה יבדוק את התנהלות הקבלן וכמו כן הוא יבדוק את ההתאמה של איכות העבודה, כמויות החומרים והתאמת תהליך הבנייה בפועל לתכנים ולתכניות שנקבעו. 

מפקח הבנייה יבדוק תקלות וליקויים ובהתאם לכך ימסור עדכונים לקבלן ולמבצעי הפרויקט ואם יש צורך ייצג את הדיירים בבית המשפט. עליו יהיה גם להציג דו"ח ליקויים בבית המשפט, במקרה של תביעה. 

עליו לפקח על ספקים ולבצע קריאה ובקרה של דוחות פיננסיים וכמו כן לבצע התאמה של הוצאות לדו"ח שמאי.  

שורה תחתונה 

בחרו את מפקח הבנייה שייצג אתכם בקפידה. אל תתפתו להעסיק כל אחד. בדקו את המקצועיות והניסיון שיש למפקח הבנייה. בנוסף, קראו עליו המלצות. גשו למספר מפקחי בנייה ובקשו לקבל הצעת מחיר מסודרת. לאחר מכן ערכו השוואה בין ההצעות שקיבלתם, שקללו את הפרמטרים הנוספים שבדקתם ולאחר מכן בחרו את מפקח הבנייה המתאים לכם לפרויקט. 

 

חשיבותו של מפקח בנייה
דרג את התוכן